До такого висновку дійшли учасники круглого столу «Місцеве самоврядування Донецької області в сучасних суспільно-політичних умовах», який відбувся 19 жовтня 2011 року в межах проекту «Мій місцевий депутат: знаю, контролюю, співпрацюю!» ДОО ВГО «Комітет виборців України».

У роботі круглого столу взяли участь понад тридцять представників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, представників громадських організацій та журналістів області.
За результатами презентацій керівника аналітичних програм ДОО ВГО «КВУ» Олександра Клюжева та секретаря Авдіївської міської ради Артема Сабадаша, виступів учасників круглого столу було зроблені наступні висновки:

До такого висновку дійшли учасники круглого столу «Місцеве самоврядування Донецької області в сучасних суспільно-політичних умовах», який відбувся 19 жовтня 2011 року в межах проекту «Мій місцевий депутат: знаю, контролюю, співпрацюю!» ДОО ВГО «Комітет виборців України».

У роботі круглого столу взяли участь понад тридцять представників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, представників громадських організацій та журналістів області.
За результатами презентацій керівника аналітичних програм ДОО ВГО «КВУ» Олександра Клюжева та секретаря Авдіївської міської ради Артема Сабадаша, виступів учасників круглого столу було зроблені наступні висновки:
            ▪ Централізація політичних процесів в Україні супроводжується активними спробами залучити органи місцевого самоврядування до «єдиної»  державної вертикалі, посилюється вплив органів виконавчої влади на самоврядні функції територіальних громад. Протягом 2010-2011 рр. мали місце преценденти щодо фактичного обмеження  повноважень  органів місцевого самоврядування на рівні законів та підзаконних актів.  Зміцнюється порочна практика видання посадовими особами виконавчої влади прямих доручень очільникам органів місцевого самоврядування, які зайняли свої посади за результатами виборів.
            ▪ Ключовою проблемою  для забезпечення  інтересів територіальних громад залишається суміжна компетенція органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Існування двох центрів влади спричиняє ситуацію,  коли органи місцевого самоврядування несуть повну відповідальність за розвиток усіх сфер життєдіяльності громад, але не мають достатніх механізмів впливу на ситуацію.  Складовою цієї проблеми є декларативність місцевого самоврядування на рівні областей та районів, де місцеві державні адміністрації володіють більшістю важелів впливу. Без кардинального перегляду функцій місцевих державних адміністрацій можливості розвитку місцевого самоврядування залишатимуться обмеженими.           
            ▪ Посилення централізації бюджетних процесів залишає місцеві території без перспектив сталого розвитку. За офіційними даними Рахункової палати України, у 2010  році  92,4% видатків місцевих бюджетів належали до видатків споживання, що унеможливлює  виконання задач розвитку територій. Національні експерті розрахунки  також засвідчують, що у проекті Державного бюджету України на 2012 р. наявний значний дефіцит на виконання місцевим самоврядуванням делегованих державою повноважень — 37,1 млрд.гривень, що складає від 40 до 80% реальної потреби по різним галузям. Дані офіційної державної статистики красномовно вказують на відсутність позитивного впливу нового податкового та бюджетного законодавства на збільшення власних та закріплених доходів місцевих бюджетів.
▪ На процес взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян негативно впливає відсутність реальних механізмів щодо проведення місцевих референдумів, відкликання депутатів місцевих рад та їх звітування перед виборцями, проведення громадських слухань та консультацій, висловлення радами недовіри головам місцевих державних адміністрацій тощо.  «Партизація» місцевих виборів створила умови для централізації місцевого самоврядування та втручання політичних сил в інтереси територіальних громад. Домінування політичних партій на виборах 2010 року обмежило представництво в місцевих радах різноспрямованих соціальних інтересів. Традиційно негативним фактором  залишається домінування виконавчих органів місцевого самоврядування над депутатським корпусом.
▪ Занепокоєння громадськості викликає пасивність органів місцевого самоврядування Донецької області у контексті просування інтересів територіальних громад на національному рівні, що спостерігається впродовж 2010-2011 рр.  Залежність органів місцевого самоврядування від державної та партійної вертикалей  суттєво знижує їх потенціал щодо зміцнення власної самоврядності.

Кубанова Юлія. ДОО ВГО \»Комітет виборців України\»

You must be logged in to leave a reply.