Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадян та ініціативних груп у процесі прийняття рішень. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі прийняття рішень та висловлювати позицію громадян (завдяки таким механізмам, як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання). Однак, закон не визначив порядку реалізації цих прав, передбачивши, проте, що відповідні процедури будуть визначені в статутах територіальних громад або ж в окремих положеннях місцевих рад.

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадян та ініціативних груп у процесі прийняття рішень. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі прийняття рішень та висловлювати позицію громадян (завдяки таким механізмам, як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання). Однак, закон не визначив порядку реалізації цих прав, передбачивши, проте, що відповідні процедури будуть визначені в статутах територіальних громад або ж в окремих положеннях місцевих рад.

Дотепер представники влади та органів місцевого самоврядування продовжують «заплющувати» очі на проблеми мешканців територіальних громад, а  до прийняття рішень, я і раніше, допускаються тільки обрані. Проте очевидно, що для успішного вирішення проблем міста і його мешканців члени громади повинні вміти налагодити діалог з владою з використанням прав, наданих діючим законодавством.

Наразі актуальною проблемою залишається відсутність механізмів участі громад у процесах вирішення питань місцевого значення.  Так, у переважній більшості міст Донецької області немає ні статутів територіальних громад, ні тим паче спеціальних положень місцевих рад щодо консультацій із громадськістю та врахування думки громадян. В тих містах Донецької області, де є ухвалені статути, механізми громадської участі відрегульовано на користь не громади й мешканця, а органу місцевого самоврядування. Наявні статути та положення вводять дискримінаційні умови, ускладнюють, а часто й фактично унеможливлюють реалізацію права членів громади на участь у вирішенні питань місцевого значення (громадські слухання, місцеві ініціативи та загальні збори громадян).

Не менш серйозною проблемою Донецької області є низький рівень трьох головних принципів діяльності влади, на яких базується Концепція реформи місцевого самоврядування – прозорості, підзвітності та відкритості органів місцевого самоврядування. Виконання цих базових принципів є запорукою результативної співпраці громадян та представників органів місцевого самоврядування, що допоможе в розбудові громадянського суспільства та підвищить спроможність громадськості брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні.

Для подолання вищезазначених проблем Донецькою обласною організацією Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» при інформаційній підтримці Головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації в лютому 2011 року розпочато проект «Громадськість та місцева влада – ефективні механізми співпраці». Проект реалізується за фінансової підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Головна мета проекту – активізувати громадян до участі у вирішенні конкретних проблем громад і сприяти більшій відкритості, прозорості, публічності та відповідальності органів місцевого самоврядування 28 міст обласного підпорядкування Донецької області шляхом запровадження (покращення) механізмів та процедур участі громадян у процесі вирішення питань місцевого значення.

В рамках проекту заплановано провести дослідження рівнів відкритості, прозорості й публічності в процесі прийняття рішень місцевою владою, а також відповідальності й взаємодії з громадами в 28-ми містах обласного підпорядкування Донеччини. За його результатами буде надана об’єктивна та неупереджена оцінка стану надання послуг населенню міст Донеччини та розроблено рекомендації вдосконалення методів управління й підвищення їх ефективності в органах місцевого самоврядування.

Довідка. ДОО ВГО «Комітет виборців України»  – аналітичний, дослідницький та ресурсний центр для об’єднань громадянського суспільства з 13-річною історією. Відділення організації діють в 16 містах і районах Донецької області. Нейтральна до політичних партій та виборчих блоків.  Місія організації – активізація громадян до участі в управлінні державою та реалізації їх конституційних прав. 

 

ДОО ВГО \”Комітет виборців України\”

You must be logged in to leave a reply.